56 16 98 35 ottoforde@gmail.com

Om oss

Vår ambisjon

Vår ambisjon har som nevnt hele tiden vært å kunne tilby pasientene et bredt og godt servicetilbud. Dette innebærer:

Lav terskel

Lav terskel for definisjon av akuttbehandling. Det betyr at vi ønsker å kunne gi deg som pasient time så fort som mulig når du kontakter oss. Om nødvendig ved å overskride kontortiden.

Tilgjengelighet

Mulighet for time på ettermiddag/kveld. Pasientene har mulighet til å nå oss etter kontortid ved å legge igjen beskjed på telefonsvarer, eller direkte gjennom telefonvaktordningen. Tannverk? Hvis mulig yter vi umiddelbar hjelp.

Individuell oppfølging

Individuell oppfølging av alle pasienter, og behovstilpassede innkallingsintervaller. Som såkalt primærtannlegevirksomhet utfører vi alle oppgaver knyttet til moderne tannbehandling. Vi gir et ekstra tilbud om oppfølging av tannkjøttsproblemer gjennom hyppigere kontroller og behandling hos tannpleieren. Når vår kompetanse ikke strekker til, har vi kontakt med dyktige spesialister i Bergen innen f.eks. kirurgi, tannkjøttsykdommer og rotfylling som kan hjelpe oss.

Erfaring

Lang erfaring med behandling av pasienter med tannbehandlingsangst (odontofobi), gjør at vi tilstreber å gi disse særskilt oppmerksomhet og en god opplevelse av behandlingen.

Ansatte

Otto Førde: Tannlege

Kari Anne Kleiveland: Tannpleier

Siri B.H. Natås: Tannhelsesekretær

Jorund Stellberg: Administrasjon/regnskap

Britt Flotve Førde: Administrasjon/regnskap